Kontakt i informacje

Renata Rogalska MENOS
telefon: 609 709 442
e-mail: sscitus@zam.pl

 

INFORMACJA O ORGANIZATORZE
Renata Rogalska MENOS
Firma wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.06/00040/2013,
Akredytacja Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego PSKM/28/I/2011,

Sprawy organizacyjne:
Rejestracja telefoniczna (w dni powszednie, w godzinach popołudniowych lub wieczornych) lub mailowa.
Grupy maksymalnie 12 osobowe, minimalnie 5 osobowe.
Terminy kolejnych zajęć ustalane są w trakcie pierwszego spotkania organizacyjnego.
Kursy odbywają się w salach szkoleniowych w Zamościu, w miejscach i terminach ustalanych indywidualnie.

Wpłaty za kurs:
Renata Rogalska MENOS
numer konta: 76 1020 5356 0000 1802 0005 9832 w PKO BP S.A. O./Zamość
z adnotacją: Opłata za kurs rozpoczynający się …(proszę wstawić dzień i miesiąc)…

Wystawiamy faktury.

UWAGA
Potwierdzenie wpłaty (wydruk z bankowości elektronicznej lub dowód wpłaty bankowej proszę przynieść na pierwsze spotkanie).