Egzaminy bez problemu

Od marca nowy cykl kursów dla licealistów, gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.

„Efektywne czytanie i techniki uczenia się”
– kurs weekendowy dla młodzieży i dorosłych

Zajęcia odbywają się w soboty po 6 godzin dziennie, łącznie 24 godziny. Dodatkowo uczestnicy kursu wykonują samodzielnie w domu zadania w zeszytach ćwiczeń – trzy lekcje w każdym tygodniu.

Co osiągniesz?
Zapoznasz się z metodami eliminującymi złe nawyki i błędy czytelnicze, poznasz technikę czytania efektywnego, a tym samym zwiększysz swoje tempo czytania.
Otrzymasz wskazówki stosowania w procesie uczenia się technik pamięciowych (w tym Map Myśli), które skrócą czas nauki.
Nabędziesz umiejętności relaksacji i koncentracji.
Rozwiniesz swoją wyobraźnię i pamięć.
TRWAJĄ ZAPISY!

„Efektywne czytanie i techniki uczenia się” – kurs 6-tygodniowy dla młodzieży i dorosłych


Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Dodatkowo kursanci wykonują samodzielnie w domu zadania w zeszytach ćwiczeń – 3 lekcje w tygodniu.

Co osiągniesz?
Zwiększysz efektywność czytania i zrozumienia tekstu.
Poznasz techniki pamięciowe i metody efektywnego uczenia się, które skrócą czas nauki.
Rozwiniesz swoją wyobraźnię i pamięć długotrwałą.
Nauczysz się pozytywnego myślenia i właściwych motywacji do nauki i pracy.
Nauczysz się planowania i gospodarowania własnym czasem.
TRWAJĄ ZAPISY!

 

Kurs „Czytam szybko” dla dzieci 8-12 lat

Zajęcia 2 x w tygodniu po 2 godz., łącznie 6 tygodni, 24 godz.

Kurs ma na celu:
– zwiększenie szybkości czytania przy równoczesnym zwiększeniu stopnia zrozumienia tekstu,
– nabycie umiejętności koncentracji,
– rozwijanie wyobraźni,
– wzbogacanie słownictwa,
– eliminację błędów ortograficznych,
– wprowadzenie ćwiczeń usprawniających m.in. pracę mózgu, techniki pamięciowe, Mapy Myśli…

TRWAJĄ ZAPISY!

Warunki: grupy do 12 osób, 24 godziny zegarowe zajęć, podręczniki w cenie.

Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się TUBAJ  www.szybkieczytanie.pl

Zajęcia i biuro w Zamościu
Kontakt i zapisy: tel. 609 709 442.
Wyślij e-mail z pytaniem o wolne miejsca i cenę: sscitus@zam.pl

Uczestnicy kursów poznają zestawy ćwiczeń (korzystając z podręczników) rozwijających pamięć i koncentrację uwagi. Trener uczy i wielokrotnie powtarza z uczestnikiem kursu jak organizować pracę umysłową, radzić sobie ze stresem i szukać motywacji do nauki. W trakcie kursu, jego uczestnik poznaje własny styl uczenia się. Celem kursu jest również: podwyższenie stopnia zrozumienia czytanego tekstu, wyposażenie uczestników w narzędzia do prawidłowej, szybkiej i bezstresowej pracy z dużą ilością informacji. Zajęcia dopasowane są do wieku uczestników.